Партньорство с Eurowag

Партньорство с Eurowag

Партньорството на  НСБП с  EUROWAG, осигурява оптимално преференциални условия на нашите членове.
Те могат да се възползват от Горивни карти EUROWAG –  ефективен инструмент за стабилизиране на паричните потоци и осигурява контрол над всички разходи свързани с зареждане с гориво и ТОЛ плащания.“
Останалите Видове продукти може да намерите на страницата на  EUROWAG – https://www.eurowag.com/